ПУДООС одобри проект на Община Сливен


Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ПУДООС одобри за финансиране проекта на Община Сливен „Здраве чрез спорт и зелена среда“.

Стойността на проекта е 10 хил. лв.

Целта на проектното предложение е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда сред младите хора в гр. Сливен, включително сред студентите във филиала на Медицински университет – Варна, Инженерно-педагогически факултет на Технически университет – София, Колеж към ТУ – София.
Предвидените в проектното предложение дейности включват:

  • Възстановяване на зона за отдих – парковата зона около сградата, в която се помещава филиала на Медицински университет – Варна, включително почистване и възстановяване на занемарените озеленени площи, доставка и монтаж на пейки, изграждане на нова спортна площадка. За почистването и възстановяването на зелените площи ще бъде положен и доброволен труд от страна на студентите на Медицински университет – Варна.
  • Организиране на волейболен турнир с участието на студентски отбори на Медицински университет – Варна, намиращият се в Сливен Инженерно-педагогическия факултет на Технически университет – София, Колежът в Сливен на Технически университет – София. По време на волейболния турнир ще бъдат популяризирани целите на Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“ на МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата – и аз участвам“, за да се осигури устойчивост и мултиплициращ ефект.
  • Ще бъде изработено лого на проекта „Здраве чрез спорт и зелена среда“, което ще бъде използвано в кампанията.
  • Ще бъдат изработени 30 тениски с логото на проекта, които ще бъдат използвани при провеждане на волейболния турнир и за популяризиране на целите и принципите на кампанията.
  • Ще бъдат изработени и раздадени 1000 флаера, популяризиращи резултатите от проекта „Здраве чрез спорт и зелена среда“ и целите и принципите на Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“ на МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата – и аз участвам“.
  • Ще бъде изработена електронна платформа, която ще бъде използвана за популяризиране на резултатите от проекта „Здраве чрез спорт и зелена среда“ и целите и принципите на Националната кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“ на МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Публикуване на коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *