Волейболен турнир

След официалното откриване на изградената волейболна площадка и възстановените зелени площи, днес бе проведен волейболен турнир с участието на студентски отбори на Медицински университет – Варна, намиращият се в Сливен Инженерно-педагогическия факултет на Технически университет – София, Колежът в Сливен на Технически университет – София. По време на волейболния турнир бяха […]


Официално откриване на обекта

Днес в Сливен бяха открити официално новата волейболна площадка и зелени площи, изградени и възстановени по финансирания от ПУДООС проект „Здраве чрез спорт и зелена среда“. Лентата прерязаха кметът на Сливен Стефан Радев и ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов в присъствието на народния представител от […]


Откриване на обекта с волейболен турнир

На 14 октомври, събота, на новоизградената спортна площадка в двора на Филиал – Сливен на Медицински университет – Варна ще се проведе волейболен турнир с участието на студентски отбори на Медицински университет – Варна, намиращият се в Сливен Инженерно-педагогическия факултет на Технически университет – София, Колежът в Сливен на Технически […]


ПУДООС прие СМР по проекта „Здраве чрез спорт и зелена среда“

На 08.09.2017 г., с Констативен протокол №1 по Договор № 11558 от 02.06.2017 г. комисия, включваща представители на Община Сливен, РИОСВ – Стара Загора и ПУДООС, бе приет без забележки обектът на интервенция по проект „Здраве чрез спорт и зелена среда“. По-късно Констативния протокол бе одобрен от директора на РИОСВ […]


ПУДООС одобри проект на Община Сливен

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ПУДООС одобри за финансиране проекта на Община Сливен „Здраве чрез спорт и зелена среда“. Стойността на проекта е 10 хил. лв. Целта на проектното предложение е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на […]