Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 - Грижа в дома в Община Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 Грижа в дома в Община Сливен

Регистър

Грижа в дома в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: BG05SFPR002-2.001-0034
Финансираща програма: Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 2485011,36
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 2485011,36
Източници на финансиране:

 

  • ЕСФ+: 2 112 259,65 лв.
  • Национално финансиране: 372 751,71 лв.

 


Начало на проекта: 2022-12-05
Край на проекта: 2024-03-05
Статус на проекта: Текущ проект
Операция/Бюджетна линия: BG05SFPR002-2.001 Грижа в дома
Текущ етап: Подписан договор за БФП 
Цели: Подобряване на качеството на живот на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в Община Сливен, чрез подкрепа в домашна среда.
Дейности:

Предоставяне на грижа в дома