Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2023 - Наследството на Сливен - пленяващо и многолико
Home Години: 2023 Наследството на Сливен - пленяващо и многолико

Регистър

Наследството на Сливен - пленяващо и многолико


Номер на договора за финансиране: BGCULTURE-1.001-0013-C01
Финансираща програма: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:
1. Художествена галерия "Димитър Добрович" 
2. Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен,
3. Сдружение "Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България"

Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 547618.64
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 547618.64
Начало на проекта: 2022-06-21
Край на проекта: 2024-04-20
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: програма: „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
Текущ етап: Подписан договор за БФП.
Цели:
Основната цел на проекта е да се съхрани и популяризира културното наследство на Сливен, чрез обновяване на пространствата за излагане на културни ценности и подобряване управлението на културните институти.
Кратко описание на проекта: Проектът ще подпомогне съхраняването и популяризирането на сливенското културно наследство, ще даде възможност за представяне на културната идентичност на местните етноси и ще повиши толерантността, разбирането и приемането на различни културни ценности.

Дейности:
Проектът предвижда да се извършат строително-монтажни дейности в сградите на партньорите по проекта: Художествена галерия "Димитър Добрович" и Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – Сливен.
Предвидени са обзавеждане и оборудване за Художествена галерия "Димитър Добрович", Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – Сливен и за зала „Сливен“.
Проектът финансира обучение по културно предприемачество за ръководен и експертен персонал от културните институти, както и разработване на предприемачески план за привличане на посетители.
По време на изпълнението му ще бъдат проведени множество събития, изложби, представяне на книги, както и изработка на каталози, мероприятия на различните етноси, които съжителстват на територията на Общината - българи, каракачани, арменци, турци, роми, евреи и руснаци.