Canadian pharmacy online Регистър - Други инструменти на ЕС - SUNFLOWER
Home Други инструменти на ЕС SUNFLOWER

Регистър

SUNFLOWER


Номер на договора за финансиране: IEE-07-573
Финансираща програма: Програма „Интелигентна енергия”
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Община Мура (Португалия)
Партньори: Природен парк Енвипарк (Италия), Технологичен парк Билбао (Испания), Техническо училище за индустриални системи  EIGSI (Франция), Национален парк Норт Йорк Муърс  (Велиокбритания), Висш технически институт (Португалия), Община Килкис (Гърция), Община Сливен (България), "Хелти ситис" (Чехия)
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 150657
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 149390
Финансов принос на Община Сливен: 1267
Начало на проекта: 2008-09-01
Край на проекта: 2011-02-28
Статус на проекта: Приключил проект
Сайт на проекта
Цели: Целта на предложението е промотирането, разпространението и използването на примери на добри практики на СВЕ проекти, особено в тези европейски региони характеризираши се с голям потенциал за СВЕ и липса на стимули за индустрията. За да се преодолеят съществуващите бариери за развитието на пазара на СВЕ, предлага подход, според който главните фактори ще бъдат стимулирани да споделят опита си и очакванията си около три оси: Политическо осъществяване, Съзнание за околната среда и Пазарна стимулация.
Дейности:
Проекта е структуриран около 7 РП-1) Управление; 2) Съдействие на нови участници и промотиране на спечелиния опит в СВЕ; 3) Насоки за създаване или управление на СВЕ НТ&Б паркове; 4) практическо обучение; 5) Указание за промотиране на СВЕ сред ОУЕ 6) Комуникация и разпространение; 7) Общи дейсности по разпространение. Работата, която ще се изпълни ще включва създаването на помощни средства за устойчивото развитие на общностите и пазарите, сред които ще са „Методология за СВЕ пазарно оценяване за ОУЕ” и инвестиционни насоки за СВЕ НТ&Б паркове, както и представянето на механизми за наблюдение на тяхната ефективност. За да е сигурно че знанието ще бъде максимално споделено са включени наблюдаващи институции, които представляват около над 500 града и бизнес-към-бизнес платформи от близо 7000 компании. Експериментен модел свързан с намалението на въглерода ще се проведе от консорциума в 8 различни общности.
(в) Главни продукти и резултати (включително и главни резултатни идикатори)
Главните продукти включват освен другите неща: Указание „Специфични пречки за създаването на Научни, Технологични и Бизнес паркове в лишените региони-Работа върху възможни или непредвидими бариери”, Указание „СВЕ-казуси на най-добра практика”, „База данни на по важните ТВЕ (Технологии за ВЕ) и експертиза в Европа” и „Устойчива енергия за Общността-СМАРТ план за действие” за повечето от партньорите. SUNFLOWER цели да покаже ефективността на енергия за концепция на развитие в Европа, използваща истински примери на СВЕ предприятия и партньорства между публични и частни институции и местни общности. Ще се проучат широките Синергии на Европа за да се промотира местното социално и икономическо развитие: очаква се че ще бъде идентифицирана сума от общо 21 млн. Евро в потенциални инвестиции (например MoUS). Създаването на условия за повече и по-добри работни места в лишените райони и преди всичко устойчива визия за Европейските общности, са резултатите от дългосрочните програми SUNFLOWER, която ще включи 64 предприемачи, 40 политици вземащи решения, 56 инвеститори и голяма част от населението.