Canadian pharmacy online Регистър - Други инструменти на ЕС - 2007 – Европейска година на равните възможности за всички
Home Други инструменти на ЕС 2007 – Европейска година на равните възможности за всички

Регистър

2007 – Европейска година на равните възможности за всички


Номер на договора за финансиране: VP-2006-006-Doc 3
Финансираща програма: ГД Заетост, социална политика и равни възможности на ЕК
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 39116
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 39116
Начало на проекта: 2007-04-01
Край на проекта: 2007-12-31
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Информационна кампания - община Сливен в партньорство с вестник „Труд”, БНТ и БНР
Информационна кампания за повишаване на общественото съзнание и информираност за разнообразието; повеждане на обществен дебат за съхраняване на културната идентичност
Организиране на 6 семинара в градовете Сливен, Ямбол, Нова Загора и Върбица
Организиране на медийна кампания за поощтряване на многобразието и издаване (разработване, редактиране и публикуване) на информационни материали