Canadian pharmacy online Регистър - Други инструменти на ЕС - Дом на Европа Сливен – част от информационната мрежа Europe Direct
Home Други инструменти на ЕС Дом на Европа Сливен – част от информационната мрежа Europe Direct

Регистър

Дом на Европа Сливен – част от информационната мрежа Europe Direct


Номер на договора за финансиране: GCD-A-2008-BG-1
Финансираща програма: Генерална дирекция „Комуникация“ на ЕК
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 80100
Начало на проекта: 2008-01-01
Край на проекта: 2012-12-31
Статус на проекта: Приключил проект
Сайт на проекта
Цели:
Резултатите от проекта:
а) позволяват на местните граждани да получат информация, съвет, помощ и отговор на въпроси относно институциите, законодателството, политиките, програмите и възможностите за финансиране на Европейския съюз;
б) позволяват на европейските институции да подобрят разпространението на информация, съобразена с местните и регионални нужди;
в) активно насърчават местния и регионалния дебат за Европейския съюз и политиките му;
г) дават възможност на гражданите да изпращат обратна информация до институциите на Европейския съюз под формата на въпроси, мнения или предложения.
Финансиран от Генерална дирекция „Комуникация“, зграждане на приемни структури за информационните служби от информационната мрежа Europe Direct