Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2019 - Изграждане на защитено жилище за лица с умствена изостаналост
Home Години: 2019 Изграждане на защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Регистър

Изграждане на защитено жилище за лица с умствена изостаналост


Изграждането на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост се извършва от финансиращата страна. Договорът за строителство се възлага и разплаща от Инеженерно командване на флота на САЩ. Община Сливен не получава и не разплаща финансови средства по проекта.
Финансираща програма: Програма за хуманитарна и гражданска помощ на EUCOM
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 100%
Източници на финансиране: Проектът се финансира от Програмата за хуманитарна и гражданска помощ на Европейското командване (EUCOM), като строителството се възлага и разплаща от Инженерно командване на флота на САЩ (NAVFAC).
Начало на проекта: 2018-03-07
Край на проекта: 2019-11-13
Статус на проекта: Приключил проект
Цели:

Изграждане на нова сграда за нуждите на  защитено жилище за лица с умствена изостаналост с капацитет  8 потребителя на ул. "Асеновска" №11.