Canadian pharmacy online Регистър - Предприсъединителни фондове - Богатството на синята планина – развитие на интегриран туристически продукт
Home Предприсъединителни фондове Богатството на синята планина – развитие на интегриран туристически продукт

Регистър

Богатството на синята планина – развитие на интегриран туристически продукт


Номер на договора за финансиране: BG 0202.02 /ESC/G/DBET: 027
Финансираща програма: Програма ФАР
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: Дирекция на природен парк "Сините камъни", Асоциация "Клуб Сините скали", Асоциация "Екопроект-Сливен"
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 377872
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 377872
Бюджет, разходван от Община Сливен: 377872
Начало на проекта: 2005-02-01
Край на проекта: 2006-09-30
Статус на проекта: Приключил проект
Сайт на проекта
Цели:
    * Създаване на пазарно ориентиран туристически еко продукт
    * Подобрение и диверсификация на предлаганите туристически услуги
    * Изграждане на туристическа инфраструктура
    * Развитие на човешките ресурси
    * Създаване на благоприятни условия за развитие на местни бизнес инициативи

Дейности: Създаване на туристически продукт - 1
Информационни и рекламни материали
- Брошури – екопътеки
- Книга "Дивна, магическа, синя планина"
- Образователна детска книга
- Рисувани карти
- Картички
Заснемане на рекламен филм и два информационни клипа
Създаване на рекламни CD
Създаване на туристически продукт - 2
Развитие на тематични маршрути и туристически атракции
Обучение и квалификация на местни специалисти
- Организация на туризма
- Екскурзоводи
- Аниматори
- Кетъринг
Изграждане на система за управление на информацията в туристически информационен център