Canadian pharmacy online Регистър - Предприсъединителни фондове - Да работим там, откъдето сме
Home Предприсъединителни фондове Да работим там, откъдето сме

Регистър

Да работим там, откъдето сме


Финансираща програма: Програма ФАР
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: СНЦ "Екопроект" - Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 96393
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 96393
Бюджет, разходван от Община Сливен: 96393
Начало на проекта: 2005-04-01
Край на проекта: 2006-03-31
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Ремонтни работи по сградата на училището в с.Ичера чрез наемане на безработни младежи от 18-29 г.