Canadian pharmacy online Регистър - Предприсъединителни фондове - Разкриване на заетост чрез реконструиране на детски площадки
Home Предприсъединителни фондове Разкриване на заетост чрез реконструиране на детски площадки

Регистър

Разкриване на заетост чрез реконструиране на детски площадки


Финансираща програма: Програма ФАР
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 110504
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 110504
Бюджет, разходван от Община Сливен: 110504
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности:
21 реконструирани детски площадки, включително 2 нови площадки, финансирани от община Сливен; 15 дългосрочно безработни младежи от малцинствен произход с придобити специфични умения и знания; подобрен потенциал на общинската администрация за управление на проекти; намален брой безработни младежи; улеснена адаптация към заетостта на безработните роми.