Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2017 - Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен
Home Години: 2017 Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

Регистър

Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен


Номер на договора за финансиране: 7F-0819.01.05
Финансираща програма: Българо-швейцарска програма за сътрудничество
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори:
 • Сдружение „Ромска академия за култура и образование”/РАКО/ Сливен,
 • Сдружение „Лекари на света- Франция” клон Сливен,
 • Фондация „Здравето на ромите” Сливен

Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 2791985.08
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 2641985.08
Финансов принос на Община Сливен: 150000.00
Бюджет, разходван от Община Сливен: 2791985.08
Начало на проекта: 2015-06-23
Край на проекта: 2019-06-30
Статус на проекта: Приключил проект
Текущ етап: Подписан договор за БФП. Проектът е в процес на изпълнение. 
Дейности:
Дейности – Линия 1 - Образование
 • Изграждане на Обединено детско заведение /ОДЗ/ и помещения за образователен център в кв. „Надежда” на гр. Сливен 
 • Оборудване на Обединено детско заведение /ОДЗ/ и помещения за Образователен център в кв. „Надежда” на гр. Сливен в съответствие с утвърдените критерии и стандарти
 • Подбор и обучение на новонает персонал за работа в Обединено детско заведение /ОДЗ/
 • Провеждане на образователно- информационни хепънинги
 • В домовете при децата  „От врата на врата”
 • В помощ на родителите
 • Въпроси и отговори
 • Творческо пространство

Дейности – Линия 1 – Здравеопазване
 • Изграждане на Здравно- консултативен център в кв. „Надежда”, гр. Сливен 
 • Оборудване на Здравно- консултативен център в кв. „Надежда”, гр. Сливен
 • Създаване на база данни за здравно състояние на жителите на кв. „Надежда” Сливен  
 • Разяснителна здравно-профилактична кампания сред жителите на кв. „Надежда”
 • Провеждане на специализирани профилактични прегледи сред жителите на кв. „Надежда”
 • Подкрепа на дейности по превенция и контрол на ХИВ/СПИ, хепатит В и С сред общността
 • Повишаване качеството на медицинските услуги за наблюдение на бременни жени и жени в постродилен период
 • Осигуряване на достъп до информация, консултиране и ориентиране относно сексуално и репродуктивно здраве. Мобилизиране на общността.
 • Осигуряване на достъп до безплатна контрацепция за жени от рискови групи на ромската общност

Дейности – Линия 2
 • Развитие, съхранение и културна приемственост сред младите и подрастващи роми.
 • Етно-кът
 • Доброволчество и застъпничество