Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2017 - Основен ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен
Home Години: 2017 Основен ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен

Регистър

Основен ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен


Финансираща програма: Проект Красива България
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 159025,80
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 79512,90
Финансов принос на Община Сливен: 79512,90
Начало на проекта: 2017-03-14
Край на проекта: 2017-12-01
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: Мярка ВМ02 "Подобряване на социалната инфраструктура"
Цели:

Основната цел на проекта: Повишаване качеството на предлаганите услуги за незрящи на територията на община Сливен и създаване на условия за разкриване на нови социални услуги за незрящи. 


Дейности:

Дейности: Извършване на основен ремонт и преустройство на сградата на бившия Младежки дом в кв. „Република”, гр. Сливен. Сградата е предоставена на Община Сливен от Областна управа с договор за безвъзмездно управление, с цел разширяване на материалната база на Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за незрящи – гр. Сливен.

След приключване на проекта ЦСРИ за незрящи разполага с кабинет по готварство и полезни умения, кабинет по зрителна рехабилитация, кабинет по арт терапия, многофункционална зала, помещения за фитнес и масаж – за двигателна рехабилитация.