Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2017 - Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен
Home Години: 2017 Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен

Регистър

Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен


Финансираща програма: Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 271387,67
Начало на проекта: 2016-12-16
Край на проекта: 2017-04-30
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности:

 

Подобряване на  енергийната ефективност и изграждане на системи за отопление в  2 общински сгради:

- Сграда 1: Спортна зала ”Васил Левски” гр. Сливен. Дейностите включват: Преустройство на съществуващото котелно, чрез изграждане на допълнителни зидове от газобетонни блокчета. Доставка и монтаж на котел на газообразно гориво 195 кW, комплект с двустепенна газова горелка и необходимата спирателна, регулираща и предпазна арматура. Доставка и монтаж на вентилаторни конвектори - високостенен монтаж, панелни радиатори и лири. Изграждане на вентилация на игрището за баскетбол и газопроводното отклонение до котелното помещение.

- Сграда 2: Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ – адрес: гр. Сливен, ул. „Граф Игнатиев” № 3. Дейностите включват: Изграждане на топлопроводно отклонение и абонатна станция за сградата на гимназията. Осъществяване на  директно топлозахранване на училището от топлопреносната мрежа на град Сливен, чрез изграждане на топлопроводно отклонение от предварително изолирани тръби ф42,4х2,6/ф110х3 с дължина 9,6 м. Доставка и монтаж на  блокова абонатна станция с пластинчат топлообменник от „запоен” тип – 60 kW, окомплектована с циркулационна помпа с честотно регулиране, контролер и необходимите материали и арматура към нея.