Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС - Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г. - Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен
Home Структурни фондове на ЕС Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г. Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен

Регистър

Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен


Номер на договора за финансиране: УНП № BG0713EFF-341-20294


Финансираща програма: Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г.
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 402229.80
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 402229.80
Източници на финансиране: 100% грант (335191,50 лв.) от Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г. 
Начало на проекта: 2013-04-11
Край на проекта: 2014-11-13
Статус на проекта: Приключил проект
Приоритетна ос: Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”
Операция/Бюджетна линия: Мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”
Текущ етап:
Проектът е приключен. Получено е финално плащане.

Цели: Подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен
Дейности:

Изготвяне на проекто предложението и промоционалната кампания, Управление на проекта, Промоционална кампания – Провеждане на промоционална кампания, която ще включва: Провеждане на информационна кампания, Провеждане на рибна академия, което ще включва – разпространение на информационни брошури, разпространение на флаери, провеждане на събитие Рибна академия – като ще се проведе конкурс за приготвянето на най-атрактивна рецепта с риба., ще се изработят информационни пакети, ще се издаде книга с рецепти, ще се проведе конкурс за най-голяма риба; Ще се организира конкурс за детска рисунка „Яжте риба, тя е вкусна и полезна”; Ще се проведат семинари за здравословен начин на живот.

 

Приключиха дейностите по промоционалната кампания за развитие на сектор рибарство и аквакултури на територията на Община Сливен. Те се изпълняваха по проект BG0713EFF-341-20294 „Промоционална кампания, насочена към престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен”.
Общата стойност на договора е 335 191,50 лв., след подписване на Анекс на 13.03.2014 г., след проведена открита процедура за изпълнение на дейностите по промоционалната кампания. 
Договорът е по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Срокът за изпълнение на проекта е 8 месеца – до 13.11.2014 г.
Целта на промоционалната кампания е да се повиши потреблението на вътрешния пазар на продуктите от риболов и аквакултура и да се подобри имиджа на сектор „Рибарство“. В хода на промоционалната кампания ще бъдат проведени 6 ключови кампании, с по няколко активности за всяка от тях, с цел да бъдат обхванати нейните основни целеви групи. 
Първото събитие по проекта беше КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на рибна тематика. Под мотото  „Риба нарисувай ти и награда спечели” в училища и детски градини на територията на Община Сливен бяха проведени дискусии на тема „Яжте рибата, тя е вкусна и полезна”. До 9 май на адреса на община Сливен, се получаваха рисунки. На 24 Май, творбите бяха оценени от жури и Кмета на Община Сливен – инж. Кольо Милев връчи наградите в Детски куклен театър Сливен на 12-те най-добри творби. Отличените рисунки бяха отпечатани на календари, които се разпространяваха сред местната общност и представители на различни заинтересовани страни.
През месец май бяха реализирани още две кампании по Проекта, а именно конкурсите за „Най-атрактивна рецепта с риба” и „Най-голяма уловена риба”. Конкурсът за „НАЙ-ГОЛЯМА РИБА” под мотото – „Риба си хвани и здрав бъди” се реализира посредством 6 състезания по риболов, в които желаещите премериха умения и късмет с въдиците си. 
 На 21 Юни на специална церемония, финалистите бяха наградени от Кмета на Община Сливен – инж. Кольо Милев, като всеки от тях получи атрактивни награди на рибна тематика,  а  снимки с уловът им беше отпечатани в луксозен, 12 листов календар, който се разпространяваше както на самата церемония, така и на свободен принцип сред обществеността на Общината.
 Третата кампания по проекта е  конкурсът за „НАЙ-АТРАКТИВНА РЕЦЕПТА С РИБА”. Тази активност, даде възможност на всички кулинари, да премерят сили в приготвянето на атрактивни рибни рецепти. Предвидени бяха общо 6 отделни събития със съзтезателен характер. Целта на конкурса беше да популяризира безбройните начини за приготвяне на риба и рибни продукти, и да се допринесе за повишаване на консумацията на риба, както и да поощри здравословния начин на хранене. Участниците получиха атрактивни награди, а най-сполучивите рецепти бяха издадени в луксозен рибен сборник. Сборникът се разпространи на специалната церемония на 21 юни, както и на свободен принцип измежду обществеността на Община Сливен. 
„РИБНА АКАДЕМИЯ” е четвъртата кампания по проекта, чиято цел беше да насочи вниманието и на професионалната ресторантьорска аудитория към разнообразяването и различните възможности за включването на рибата и рибните продукти в ежедневното меню. Академията беше открита с официален коктейл на 16 Юни от Кмета на Община Сливен – инж. Кольо Милев, на който присъстваха всички готвачи, собственици на заведения в региона, журналисти, обществени дейци и различни заинтересовани представители. Провеждането на „Рибна академия” се проведе в дните 17-18-19-20 Юни, в кухнята на ресторант „Свети Никола“.  Под надслов  „Риба си сготви и здрав бъди”, академията осъществи кулинарно “обучение” за начинаещи и напреднали готвачи в тънкостите за съхранението, обработката и приготвянето на рибни менюта. Участниците в „Рибна академия” получиха също така и основни практически знания относно успешното комбиниране на рибата с различни видове алкохолни и безалкохолни напитки. Участниците получиха атрактивни награди – ножове, дъски, готварски принадлежности. 
Петата кампания от Проекта, реализиране на поредица от семинари, засягащи здравословния начин на живот, насочени предимно към женската аудитория. Семинарите FEEL GOOD имаха за цел да обхванат теми, свързани със здравословното хранене, използването на рибни продукти в хранителни диети и разделно хранене, съхранението и приготвянето на риба и рибни продукти, както и тънкостите на сомелиерството и комбиниране на рибни ястия с алкохол. Предвидените шест семинара състояха на 23-24-25 Май и на 20-21-22 Юни в Сити Център Сливен.

За целите на Проекта беше реализирана и  „ДОКУМЕНТАЛНА ПОРЕДИЦА”, състояща се от шест серии, всяка от които по 5 минути. Поредицата се реализира под мотото “С рибния свят запознай се ти”, като идеята е да се демонстрира разнообразието на рибата и аквакултурите в региона. Документалната поредица беше излъчена по Хоби ТВ.