Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Ремонт на ПМГ Добри Чинтулов - Сливен
Home Национални програми/източници на финансиране Ремонт на ПМГ Добри Чинтулов - Сливен

Регистър

Ремонт на ПМГ Добри Чинтулов - Сливен


Финансираща програма: Проект Красива България
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 145000
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 145000
Бюджет, разходван от Община Сливен: 145000
Години на провеждане: 2007
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Строителство (топлоизолация и фасадна реставрация)