Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Регионална програма МТСП - Програма “Старт на кариерата”
Home Национални програми/източници на финансиране Регионална програма МТСП Програма “Старт на кариерата”

Регистър

Програма “Старт на кариерата”


Финансираща програма: МТСП, Регионална програма
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 7426,00
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 7426,00
Бюджет, разходван от Община Сливен: 7426,00
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Младежи с висше образование, заети в общинскат а администрация