Canadian pharmacy online Регистър - Други инструменти на ЕС - Делегация на ЕК в България - Eвропа в Сливенския край – традиции за бъдеще
Home Други инструменти на ЕС Делегация на ЕК в България Eвропа в Сливенския край – традиции за бъдеще

Регистър

Eвропа в Сливенския край – традиции за бъдеще


Номер на договора за финансиране: Европа 2003 - 40
Финансираща програма: Делегация на ЕК за Бълария
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 57336
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 11467,20
Финансов принос на Община Сливен: 20%
Бюджет, разходван от Община Сливен: 57336
Начало на проекта: 2004-12-28
Край на проекта: 2005-08-28
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности:
Подготвителни дейности – среща на работния екип, изготвяне на план-програма за изпълнение на дейностите и назначаване на преки отговорници; изпращане на покани и пускане на съобщение за пресконференция обявяваща старта на проекта; съставяне на план за провеждане на процедури за доставка на офис техника и офис оборудване за Дома на Европа; за изработка на печатни материали – брошура, бюлетин “ Европа и Ние”, 3 броя кратки справочници с информация за ЕС и европейски програми; реклами във вестници, списания, радио, кабелни телевизии от региона ; изработка на малки и големи знамена на ЕС и България,сувенири, рекламен знак и табела на Дома на Европа и др.
Информационни дейности – провеждане на : 16 информационни срещи в малки населени места от региона по предварително изготвен график; 2 броя обучителни семинара; седмица “Отворена врата към Европа”, като това включва и отпразнуване на 9 май – деня на Европа 2005;
Иновационни дейности – създаването на: Областен съвет за евроинтеграция; регионална мрежа от експерти занимаващи се с европейска интеграция и европейски програми;
информационен интернет портал; Евро клуб – Сливен