Canadian pharmacy online Регистър - Роля: партньорска организация - ORALITE
Home Роля: партньорска организация ORALITE

Регистър

ORALITE


Финансираща програма: Програма КУЛТУРА 2007-2013
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Община Евора - Португалия
Партньори:
Община Иданя - Нова – Португалия, Община Мертола – Португалия, Асоциация Сюд а Арл – Арл - Франция, Община Оренсе - Испания, Община Равена - Италия, Община Биргу – Малта, Община Сливен


Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 345485
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 259474
Финансов принос на Община Сливен: 86011
Начало на проекта: 2008-03-01
Край на проекта: 2012-02-29
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности:
Дейности, които ще бъдат осъществени по проекта по направления:
A –НАПРАВЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННА И ПОПУЛЯРНА МУЗИКА:
- Две музикални събития, вписващи се в честването на европейската година на междукултурен диалог, в които участват музикални групи от партньорските градове; 
-   Годишно провеждане на Европейски фестивал на южната музика; 
- Осъществяване на културен обмен на творци, индивидуални изпълнители и музикални групи;
- Провеждане на срещи и семинари на експерти в областта на културата от градовете партньори по проекта;
- Издаване на промоционални CD, DVD и на педагогическо куфарче с материали с обучителна цел.
B – НАПРАВЛЕНИЕ УСТНА ТРАДИЦИЯ; 
- Създаване на Център на устната традиция - събиране, систематизиране, подготовка на цифрови и на други носители за съхраняване и разпространение на традициите на народите от партньорските страни;
-  Създаване на он-лайн цифрова платформа като център на устната традиция за събиране, класифициране, превод, разпространение, обучение, изследване, организиране на форуми за обмен на знание и опит;
- Оборудване на Центъра с информационни средства, аудиовизуален и графичен софтуер за издаване на информационни материали; подпомагане на изследването в различни дисциплини; 
- Презентация и драматизация на народни приказки от театрални трупи или куклени театрални трупи; учредяване на награда „Нови приказки, разказвани за продължаване на традицията” за младежи и възрастни,  представяне на педагогическия куфар за устната традиция и електронното обучение;
- Ежегодно определяне на Европейски град на устната традиция в рамките на партньорската мрежа;
- Изграждане на Център с партньорска мрежа, на национално и международно ниво, в научната област: местни университети, изследователски центрове, научни работници и други;
- Издаване на Антология на народните приказки на южна и средиземноморска Европа на CD и/или DVD, съдържаща народни приказки на всички градове-партньори. 
C- ФЕСТИВАЛИ/МРЕЖИ НА АНТИЧНАТА И РЕНЕСАНСОВА МУЗИКА 
- Провеждане на 2 годишни музикални събития във всеки партньорски град;
- Провеждане на фестивал „Музиката на трите култури” на ротационен принцип, който включва индивидуални изпълнители и музикални групи от градовете и страните партньори;
- Издаване на CD-та, които илюстрират връзката с арабската, християнска и еврейска музика.
D – МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОМОЦИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
- Изработване и разпространение на информационни материали, с цел промотиране на дейностите по проекта.