Canadian pharmacy online Регистър - Роля: партньорска организация - Развитие на рамка за валидиране на менторинг: оценяване на достиженията на хора с увреждания и хора в неравностойно положение
Home Роля: партньорска организация Развитие на рамка за валидиране на менторинг: оценяване на достиженията на хора с увреждания и хора в неравностойно положение

Регистър

Развитие на рамка за валидиране на менторинг: оценяване на достиженията на хора с увреждания и хора в неравностойно положение


Номер на договора за финансиране: BG/05/C/F/TH- 83 300
Финансираща програма: Програма Леонардо Да Винчи
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: АСОЦИАЦИЯ “МАРИЯ КЮРИ” - ПЛОВДИВ
Партньори:

“ЕВРОКОНСУЛТИНГ” ООД, ОБЩИНА СЛИВЕН, "E-ISOTIS"(ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО ОТВОРЕНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ), “ФОНДАЦИЯ Х”, "ДОБРОВИТА ПЛЮС” ООД, ŠENT – СЛОВЕНСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ХОРА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ, КАТЕДРА ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА КЪМ УНИВЕРСИТЕТА В ЛЮБЛЯНА, “FRENCH & BURT” ООД, ПАРТНЬОРСКА ЗОНА


Валута: EUR Евро
Общ бюджет на проекта: 782236
Бюджет, разходван от Община Сливен: 50681.77
Начало на проекта: 2005-10-01
Край на проекта: 2007-09-30
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: Бюджетна линия: BG/05/C/F/TH
Сайт на проекта
Дейности:
Анализ на потребностите за Словения и Румъния; уеб-сайтове (достъпни за хора с увреждания), адаптиране и превод на менторингови пакети, развитие на менторинг критерии и процедури; въвеждане на менторинг схеми за хора с увреждания; валидиране на менторинга в Сливен, Румъния и Словения; Производство на практически кодове.