Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - НП От социални помощи към осигуряване на заетост - Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен
Home Национални програми/източници на финансиране НП От социални помощи към осигуряване на заетост Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен

Регистър

Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен


Финансираща програма: НП “ОСПОЗ”, МТСП
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 180172,80
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 180172,80
Бюджет, разходван от Община Сливен: 180172,80
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Комплекс за социални услуги,  звено „Майка и бебе”, център за превенция и работа с децата на улицата