Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - НП От социални помощи към осигуряване на заетост - Извършване на общополезни дейности с траен х-р на територията на Община Сливен
Home Национални програми/източници на финансиране НП От социални помощи към осигуряване на заетост Извършване на общополезни дейности с траен х-р на територията на Община Сливен

Регистър

Извършване на общополезни дейности с траен х-р на територията на Община Сливен


Финансираща програма: НП “ОСПОЗ”, МТСП
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 280857,60
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 280857,60
Бюджет, разходван от Община Сливен: 280857,60
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Безработни хора, наети по програмата осъществяват обществено полезен труд за 5 дни от месеца