Canadian pharmacy online Регистър - Статус: Приключили проекти - Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба
Home Статус: Приключили проекти Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба

Регистър

Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба


Финансираща програма: ПКЗНБАК при МС
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 24000
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 24000
Бюджет, разходван от Община Сливен: 24000
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба