Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2007 - Ремонт на Второ основно училище „Христо Ботев”
Home Години: 2007 Ремонт на Второ основно училище „Христо Ботев”

Регистър

Ремонт на Второ основно училище „Христо Ботев”


Финансираща програма: Проект Красива България
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 78000
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 78000
Бюджет, разходван от Община Сливен: 78000
Години на провеждане: 2007
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Строителство (топлоизолация и фасадна реставрация)