Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Проект “Фамилни центрове за деца”
Home Години: 2006 Проект “Фамилни центрове за деца”

Регистър

Проект “Фамилни центрове за деца”


Финансираща програма: МТСП, Регионална програма
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 11292,96
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 11292,96
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Центрове за възпитание и отглеждане на деца от безработни жени