Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Създаване на заетост в сферата на социалните услуги
Home Години: 2006 Създаване на заетост в сферата на социалните услуги

Регистър

Създаване на заетост в сферата на социалните услуги


Финансираща програма: МТСП, Регионална програма
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 92450,00
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 92450,00
Бюджет, разходван от Община Сливен: 92450,00
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Безработни хора се наемат за работа в кметствата по селата от общината