Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен
Home Години: 2006 Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен

Регистър

Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен


Финансираща програма: НП “ОСПОЗ”, МТСП
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 180172,80
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 180172,80
Бюджет, разходван от Община Сливен: 180172,80
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Комплекс за социални услуги,  звено „Майка и бебе”, център за превенция и работа с децата на улицата