Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба
Home Години: 2006 Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба

Регистър

Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба


Финансираща програма: ПКЗНБАК при МС
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 24000
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 24000
Бюджет, разходван от Община Сливен: 24000
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба