Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Разделно събиране на опасни отпадъци от бита на територията на град Сливен и с.Самуилово
Home Години: 2006 Разделно събиране на опасни отпадъци от бита на територията на град Сливен и с.Самуилово

Регистър

Разделно събиране на опасни отпадъци от бита на територията на град Сливен и с.Самуилово


Финансираща програма: ПУДООС
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 174800
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 174800
Бюджет, разходван от Община Сливен: 174800
Години на провеждане: 2006, 2007
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Доставка на мобилен и стационарни пунктове  и съдове за ООБ, разполагане на съдове в магазинната мрежа, информационна кампания и обучение и изследване количеството и морфологичния състав на отпадъците