Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Преквалификация в трудов терапевт – нова възможност за наскоро дипломирани специалисти
Home Години: 2006 Преквалификация в трудов терапевт – нова възможност за наскоро дипломирани специалисти

Регистър

Преквалификация в трудов терапевт – нова възможност за наскоро дипломирани специалисти


Финансираща програма: Програма Леонардо Да Винчи
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 65780
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 65780
Бюджет, разходван от Община Сливен: 65780
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности:
 
15 наскоро дипломирани в сферата на социалните науки: педагогика, психология, социология, други. (включително хора с уверждания и дългосрочно безработни) преминават преквалификационни курсове в Полша и Португалия, разделени в три подгрупи, които работят паралелно в различни чуждестранни организации, консултантски и рехабилитационни центрове. След края на проекта, участниците ще преминат процедура за получаване на   Europass сертификат за квалификацията „Трудов терапевт”. Община Сливен ще наеме успешно сертифицираните специалисти.