Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Всички сме различни и всички сме равни
Home Години: 2006 Всички сме различни и всички сме равни

Регистър

Всички сме различни и всички сме равни


Финансираща програма: ДАМС
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 22755
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 22755
Бюджет, разходван от Община Сливен: 22755
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности:

Провеждане на work  shop
Проектиране и изработване на рекламни материали за фестивала
Организиране на рок и поп училище с младежки групи