Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Социално-информационен център
Home Години: 2006 Социално-информационен център

Регистър

Социално-информационен център


Финансираща програма: МТСП, Фонд Социално подпомагане
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 34100,00
Бюджет, разходван от Община Сливен: 34100,00
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности:
 
2 социални медиатора от ромската общносто обучени и квалифицирани да предоставят консултации; разкрит консултантски център; предоставени над 8000 консултации; проведени 3 мониторингови и оценителни кампании относно конкретните ромски нужди, обучен персонал, 3 анти-стигма кампании.