Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006 - Консултантски център за социална интеграция
Home Години: 2006 Консултантски център за социална интеграция

Регистър

Консултантски център за социална интеграция


Финансираща програма: МТСП, Фонд Социално подпомагане
Роля на Община Сливен: Партньорска организация
Водеща организация: Център за професионално развитие
Партньори: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 46710,00
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 46710,00
Бюджет, разходван от Община Сливен: 46710,00
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Цели:

Основна цел: Преодоляване на социалната изолация на хората в неравностойно положение
Подцели:
- интеграция на хората с увреждания;
- застъпничество пред държавните, обществени и други органи и организации;
- подобряване качеството на живот, както и справяне с предизвикателствата на пазарна на труда чрез създаване на професионални и организационни умения и конкретни възможности за пълноценна реализация;
- изграждане на Консултативен център, предоставящ пакет от услуги, насочени към намаляване на изолацията, в която определеният представител от рисковата група е попаднал и включване на тези хора в социални процеси.


Дейности:

Създаване и развитие на "Консултантски център за социална интеграция" за предоставяне на консултантски услуги на хората с увреждания от Община Сливен с цел приобщаването им към обществото, създаването на реални възможности за реализирането и развиването им, както и възможността на тази обществена група да намери своето подходящо място в картината на общественото цяло, което ще бъде гаранция аз успешно интегриране. Надграждане на социално-консултантските услуги ще се осъществи чрез предоставяне на информация за перспективите за професионално развитие и квалификация с оглед осигуряване на успешна кариера, развитие на умения за самостоятелност и отговорност.

Резултати: 25 обучени хора с увреждания за преодоляване предизвикателствата на свободния пазар на труда; разкрит консултантски център; предоставени над 450 консултации;10 човека с увреждания устроени на работа; анти-стигма кампании