Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Красива България - Ремонт на зала „Сирак Скитник”
Home Национални програми/източници на финансиране Красива България Ремонт на зала „Сирак Скитник”

Регистър

Ремонт на зала „Сирак Скитник”


Финансираща програма: Проект Красива България
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 99500
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 99500
Бюджет, разходван от Община Сливен: 99500
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности: Възстановяване на фасади на изложбена зала "Сирак Скитник" в Сливен