Canadian pharmacy online Регистър - Предприсъединителни фондове - Програма ФАР - Разкриване на заетост чрез реконструиране на детски площадки
Home Предприсъединителни фондове Програма ФАР Разкриване на заетост чрез реконструиране на детски площадки

Регистър

Разкриване на заетост чрез реконструиране на детски площадки


Финансираща програма: Програма ФАР
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 110504
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 110504
Бюджет, разходван от Община Сливен: 110504
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности:
21 реконструирани детски площадки, включително 2 нови площадки, финансирани от община Сливен; 15 дългосрочно безработни младежи от малцинствен произход с придобити специфични умения и знания; подобрен потенциал на общинската администрация за управление на проекти; намален брой безработни младежи; улеснена адаптация към заетостта на безработните роми.