Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Национален център за музика и танц - Министерство на културата - Коледно завръщане у дома
Home Национални програми/източници на финансиране Национален център за музика и танц - Министерство на културата Коледно завръщане у дома

Регистър

Коледно завръщане у дома


Финансираща програма: НЦМТ на МК - Национален център за музика и танц
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 6130
БФП (Безвъзмездна финансова помощ): 6130
Бюджет, разходван от Община Сливен: 6130
Години на провеждане: 2006
Статус на проекта: Приключил проект
Дейности:

Сливен е град с вековни музикални традиции и не случайно в него са се родили и утвърдили много талантливи певци и инструменталисти, които се изявяват по нашите и световни сцени. Концертът, който е включен в рамките на проекта, включва популярни оперни и оперетни арии и ансамбли от произведения на популярни композитори. Събитието е своеобразен празник на оперното изкуство, представено по уникален начин за първи път на наша сцена.

Програма за подкрепа на творчески проекти за музикална и танцова дейност на Националния център за музика и танц към Министерство на културата