Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Национален център за музика и танц - Министерство на културата - Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”
Home Национални програми/източници на финансиране Национален център за музика и танц - Министерство на културата Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”

Регистър

Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”


Финансираща програма: НЦМТ на МК - Национален център за музика и танц
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Валута: BGN Български лева
Общ бюджет на проекта: 76300
Бюджет, разходван от Община Сливен: 76300
Начало на проекта: 2006-04-01
Край на проекта: 2006-05-31
Статус на проекта: Приключил проект
Сайт на проекта
Дейности:
Х Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници” е едно от най-мащабните културни събития в Сливен и региона, място за изява на детски дарования от страната и чужбина. Сливен е град с богато историческо минало и културно наследство, с традиции в опазването и популяризирането на фолклора като система, и танцовия фолклор в частност. В града и общината активна творческа и концертна дейност развиват един професионален танцов ансамбъл и над двадесет детски колективи – певчески и танцови, в които участват деца от всички етноси. Част от тях продължават развитието си в Националното училище по фолклор в Котел, Академията в Пловдив, за да се върнат като певци, музиканти и ръководители в родния град. Фестивалът като събитие е пресечна точка между съхраняването на културната идентичност и приобщаването на децата към фолклорната традиция и танц в духа на европейското сътрудничество и общото културно наследство.