Canadian pharmacy online Регистър - Други инструменти на ЕС - Програма Леонардо Да Винчи на ЕК - Менторинг и професионално консултиране за възрастни
Home Други инструменти на ЕС Програма Леонардо Да Винчи на ЕК Менторинг и професионално консултиране за възрастни

Регистър

Менторинг и професионално консултиране за възрастни


Номер на договора за финансиране: BG/06/B/F/PP-166 041
Финансираща програма: Програма Леонардо Да Винчи
Роля на Община Сливен: Водеща организация
Водеща организация: Община Сливен
Партньори: Згура М, Евроконсултинг, Университет Любляна, Университет Лодз, Университет Единбург, Диакриси
Валута: EUR Евро
Общ бюджет на проекта: 538093
Финансов принос на Община Сливен: 17890
Начало на проекта: 2006-10-01
Край на проекта: 2008-09-30
Статус на проекта: Приключил проект
Операция/Бюджетна линия: Бюджетна линия: BG/06/B/F/PP
Дейности:

Разработване на пакет за менторинг умения за наставлявани и наставници, сравнителни доклади и ръководства в партньорските държави, уеб-сайтове, разкриване на наставнически услуги и подкрепа, набиране на ментори и наставлявани, разработване на менторинг пакети за безработни възрастни, създаване на работодателска мрежа, други.