Canadian pharmacy online Регистър - Структурни фондове на ЕС
Home Структурни фондове на ЕС

Регистър

Оперативна програма Регионално развитие 2007 - 2013 (11/- )

Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 (3/- )

Оперативна програма Административен капацитет 2007 - 2013 (4/- )

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 (6/- )

Оперативна програма Техническа помощ 2007 - 2013 (1/- )

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (3/- )

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007 – 2013 г. (1/- )

Оперативна програма Региони в растеж 2014 - 2020 (8/- )

Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 (1/- )

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 (5/- )

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 (5/- )

Оперативна програма Околна среда 2014-2020 (2/- )

ОП за храни и/или основно материално подпомагане (2/- )

Оперативна програма Добро управлен 2014 - 2020 (3/- )

Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 (1/- )

София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен

Техническа помощ за изграждане на система за регионално управление на отпадъците с Община Ямбол, Община Нова Загора, Община Стралджа и Община Тунджа

Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен

Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>