Canadian pharmacy online Регистър - Други инструменти на ЕС
Home Други инструменти на ЕС

Регистър

Програма Леонардо Да Винчи на ЕК (4/- )

Генерална дирекция „Комуникация“ на ЕК (1/- )

Главна дирекция „Заетост, социална политика и равни възможности” на ЕК (1/- )

Програма „Интелигентна енергия” (1/- )

Програма КУЛТУРА 2007-2013 (1/- )

Делегация на ЕК в България (1/- )

Програма „Учене през целия живот” (3/- )

INTERREG IVC (1/- )

Фонд Солидарност на ЕС (1/- )

2007 – Европейска година на равните възможности за всички

ESTEEM

Eвропа в Сливенския край – традиции за бъдеще

JEWEL

ORALITE

SUNFLOWER

Дом на Европа Сливен – част от информационната мрежа Europe Direct

Менторинг и професионално консултиране за възрастни

Преквалификация в трудов терапевт – нова възможност за наскоро дипломирани специалисти

Развитие на рамка за валидиране на менторинг: оценяване на достиженията на хора с увреждания и хора в неравностойно положение

Семейството, работата и животът в съгласие – силни права на жените

СНАВР за овладяване на бедствено положение в Община Сливен

Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България

Чехия и България – природни богатства и общо културно наследство