Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране
Home Национални програми/източници на финансиране

Регистър

НП От социални помощи към осигуряване на заетост (2/- )

Регионална програма МТСП (3/- )

Фонд „Социално подпомагане” (3/- )

Национален център за музика и танц - Министерство на културата (4/- )

ДАМС (1/- )

ПУДООС (1/- )

Красива България (5/- )

ПКЗНБАК при МС (1/- )

Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз (1/- )

Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти (2/- )

Социално инвестиционен фонд (СИФ) (1/- )

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (1/- )

Национален доверителен Екофонд (-/- )

Фонд Социална закрила (1/- )

Всички сме различни и всички сме равни

Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба

Дни на България в Европа – Българската култура част от общото европейско културно пространство

Енергийноефективно саниране на общински училища

Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения за алтернативни социални услуги в общността

Извършване на общополезни дейности с траен х-р на територията на Община Сливен

Коледно завръщане у дома

Консултантски център за социална интеграция

Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”

Младежки център за обучение и информация

Операта „Норма” през призмата на Сливенския сиимфоничен оркестър

Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен

Основен ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен

Поддържащ частичен ремонт в интериора и екстериора на сградата на ППМГ

Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен

Програма “Старт на кариерата”

Проект “Фамилни центрове за деца”

Пълноценна образователна интеграция за децата от „Надежда”

Разделно събиране на опасни отпадъци от бита на територията на град Сливен и с.Самуилово

Ремонт на Второ основно училище „Христо Ботев”

Ремонт на зала „Сирак Скитник”

Ремонт на ПМГ Добри Чинтулов - Сливен

Ремонти на спортни площадки и съоръжения на общински училища

Социално-информационен център

Създаване на заетост в сферата на социалните услуги

Фестивал на източно-православната църковна музика – Николай Триандафилов”