Canadian pharmacy online Регистър - Други наднационални финансови инструменти
Home Други наднационални финансови инструменти

Регистър

Международен фонд Козлодуй (1/- )

Проект за социално включване - Световна банка - МТСП (1/- )

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (3/- )

Българо-швейцарска програма за сътрудничество (1/- )

Програма за хуманитарна и гражданска помощ на EUCOM (1/- )

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 (2/- )

Енергийно ефективно саниране на сградата на Детска ясла № 9 - Сливен

Изграждане на защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

Наследството на Сливен - пленяващо и многолико

ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност

Подобряване на енергийната ефективност в 2 общински сгради в гр. Сливен

Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен

Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България

Творческо пространство за малки и големи