Canadian pharmacy online Регистър - Национални програми/източници на финансиране - Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти
Home Национални програми/източници на финансиране Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти

Регистър

Национална програма за съфинансиране от МОН на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата

Енергийноефективно саниране на общински училища

Ремонти на спортни площадки и съоръжения на общински училища