Canadian pharmacy online Регистър - Роля: партньорска организация
Home Роля: партньорска организация

Регистър

ESTEEM

ORALITE

ROSIO - Сливен, Регионален център за привличане на инвестиции

SUNFLOWER

Аквафил

Да работим там, откъдето сме

Дни на България в Европа – Българската култура част от общото европейско културно пространство

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Консултантски център за социална интеграция

Младежки център за обучение и информация

Партньори за развитие на Община Сливен

Подкрепа за предприемачеството в област Сливен

Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България

Развитие на рамка за валидиране на менторинг: оценяване на достиженията на хора с увреждания и хора в неравностойно положение

Семейството, работата и животът в съгласие – силни права на жените

София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите

Техническа помощ за изграждане на система за регионално управление на отпадъците с Община Ямбол, Община Нова Загора, Община Стралджа и Община Тунджа

Център за подкрепа на занаятите - традиция с бъдеще - Сливен