Canadian pharmacy online Регистър - Роля: водеща организация
Home Роля: водеща организация

Регистър

2007 – Европейска година на равните възможности за всички

Eвропа в Сливенския край – традиции за бъдеще

Богатството на синята планина – развитие на интегриран туристически продукт

Всички сме различни и всички сме равни

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00319/19.04.2013

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00402/19.12.2014

Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба

Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

Грижа в дома в Община Сливен

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Деинституционализация на лица изведени от специализирани институции, чрез изграждане на “Защитено жилище” в гр.Сливен

Дом на Европа Сливен – част от информационната мрежа Europe Direct

Енергийно ефективно саниране на сградата на Детска ясла № 9 - Сливен

Енергийноефективно саниране на общински училища

Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения за алтернативни социални услуги в общността

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Извършване на общополезни дейности с траен х-р на територията на Община Сливен

Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Изграждане на защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен

Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен

Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

Коледно завръщане у дома

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”

Менторинг и професионално консултиране за възрастни

Наследството на Сливен - пленяващо и многолико

Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги в Община Сливен

Областен информационен център Сливен 2011 - 2014

Областен информационен център Сливен 2015 - 2018

Областен информационен център Сливен 2019 - 2021

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

Операта „Норма” през призмата на Сливенския сиимфоничен оркестър

ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност

Осигуряване на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Основен ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен

Патронажна грижа + в Община Сливен

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен

Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

Поддържащ частичен ремонт в интериора и екстериора на сградата на ППМГ "Добри Чинтулов"

Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>