Canadian pharmacy online Регистър - Статус: Приключили проекти
Home Статус: Приключили проекти

Регистър

2007 – Европейска година на равните възможности за всички

ESTEEM

Eвропа в Сливенския край – традиции за бъдеще

JEWEL

ORALITE

ROSIO - Сливен, Регионален център за привличане на инвестиции

SUNFLOWER

Аквафил

Богатството на синята планина – развитие на интегриран туристически продукт

Всички сме различни и всички сме равни

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен 20/226/00402/19.12.2014

Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба

Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище

Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейност „Домашен помощник” на територията на община Сливен

Да работим там, откъдето сме

Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Деинституционализация на лица изведени от специализирани институции, чрез изграждане на “Защитено жилище” в гр.Сливен

Дни на България в Европа – Българската култура част от общото европейско културно пространство

Дом на Европа Сливен – част от информационната мрежа Europe Direct

Енергийно ефективно саниране на сградата на Детска ясла № 9 - Сливен

Енергийноефективно саниране на общински училища

Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен

Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения за алтернативни социални услуги в общността

Зелени, достъпни и активни пешеходни зони

Извършване на общополезни дейности с траен х-р на територията на Община Сливен

Изграждане на защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период

Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – Първа фаза

Интегриран проект за благоустрояване на парк „Юнак” в гр. Сливен

Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Интегриран проект за градския транспорт, гр. Сливен

Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност

Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен

Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен

Коледно завръщане у дома

Консултантски център за социална интеграция

Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап

Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”

Младежки център за обучение и информация

Областен информационен център Сливен 2011 - 2014

Областен информационен център Сливен 2015 - 2018

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен

Операта „Норма” през призмата на Сливенския сиимфоничен оркестър

ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Осигуряване на топъл обяд в Община Сливен

Основен ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи, гр. Сливен

Партньори за развитие на Община Сливен

Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>