Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2009
Home Години: 2009

Регистър

ESTEEM

ORALITE

SUNFLOWER

Деинституционализация на лица изведени от специализирани институции, чрез изграждане на “Защитено жилище” в гр.Сливен

Дом на Европа Сливен – част от информационната мрежа Europe Direct

Енергийноефективно саниране на общински училища

Интегриран проект за подобряване на социалната инфраструктура в община Сливен - саниране, реновиране и оборудване на социални заведения – дневен център за деца и възрастни с умствена изостаналост „Св. Стилян детепазител”, Дом за стари хора - Сливен

Ремонти на спортни площадки и съоръжения на общински училища

София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите

Техническа помощ за изграждане на система за регионално управление на отпадъците с Община Ямбол, Община Нова Загора, Община Стралджа и Община Тунджа

Чехия и България – природни богатства и общо културно наследство