Canadian pharmacy online Регистър - Години: 2006
Home Години: 2006

Регистър

ROSIO - Сливен, Регионален център за привличане на инвестиции

Аквафил

Богатството на синята планина – развитие на интегриран туристически продукт

Всички сме различни и всички сме равни

Възстановяване на плочест водосток в с.Чокоба

Да работим там, откъдето сме

Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения за алтернативни социални услуги в общността

Извършване на общополезни дейности с траен х-р на територията на Община Сливен

Коледно завръщане у дома

Консултантски център за социална интеграция

Международен детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници”

Операта „Норма” през призмата на Сливенския сиимфоничен оркестър

Предоставяне на социални услуги на територията на Община Сливен

Преквалификация в трудов терапевт – нова възможност за наскоро дипломирани специалисти

Програма “Старт на кариерата”

Проект “Фамилни центрове за деца”

Развитие на рамка за валидиране на менторинг: оценяване на достиженията на хора с увреждания и хора в неравностойно положение

Разделно събиране на опасни отпадъци от бита на територията на град Сливен и с.Самуилово

Разкриване на заетост чрез реконструиране на детски площадки

Ремонт на зала „Сирак Скитник”

Социално-информационен център

Създаване на заетост в сферата на социалните услуги

Устойчиво местно развитие – подходът на публично-частните партньорства

Фестивал на източно-православната църковна музика – Николай Триандафилов”