Canadian pharmacy online Регистър - Статус: Проекти, очакващи одобрение и финансиране